Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

et outplacementprogram Hva inneholder det egentlig?

Outplacement kan sammenlignes med personlig rådgivning. Programmet er individuelt tilpasset og fokuserer spesifikt på det som er viktig for den berørte. Den oppsagte lederen eller medarbeideren – også kalt kandidaten – står i sentrum, og rådgiveren støtter kandidaten i å finne en god retning for sin videre karriere.  

Slik er et outplacementprogram strukturert 

Det finnes flere varianter av outplacementprogram. De varierer i lengde og kan strekke seg over en periode på noen måneder og opp til et år. Jo lengre programmet er, desto flere tjenester vil kandidaten få tilgang til. 

Et program kan inneholde: 

  • Personlig veiledning, der kandidaten har tilgang på en sertifisert karriererådgiver i en begrenset periode. 
  • Faglige webinarer om blant annet LinkedIn, hvordan skrive en god søknad eller sette jobbmål. 
  • Moduler der kandidaten får tilgang til lesestoff med faglig tyngde på blant annet kompetanseavklaring, utarbeidelse av CV og nettverksstrategier. 
  • Nettverkskafeer hvor kandidaten får mulighet til å utvide sitt eget nettverk. 
  • E-kurs i blant annet suksesshistorier eller råd i forbindelse med oppstart i ny jobb. 

Outplacement handler om den enkelte kandidat 

En outplacement-prosess er basert på å styrke kandidatens grunnlag. Samtidig utgjør kandidatens fundament utgangspunktet for den videre prosessen.  

Etterhvert arbeides det med å kartlegge fremtidige jobbmuligheter, før prosessen avslutningvis retter seg mot utarbeiding av CV, søknader og andre aspekter ved en jobbsøkingsprossess. 

Et outplacementprogram er imidlertid ikke forhåndsbestemt. Kandidat og rådgiver skal sammen finne ut hvor behovet ligger akkurat nå. Slik kan prosessen tilpasses best mulig til den situasjonen kandidaten står i.   

E-bok: Planlegging av en nedbemanning

Leder og medarbeider får ulike program 

For å skreddersy hvert program etter den enkelte kandidats behov, er det ulike programmer for ledere og medarbeidere. 

En medarbeider fokuserer vanligvis på å få avklart hva vedkommende vil og kan gjøre. Kandidaten og rådgiveren finner sammen ut hvordan kandidaten skal nå sine jobbmål. De jobber med målrettede jobbsøkingsstrategier og utarbeider handlingsplaner. En leder har generelt større fokus på strategi og karriere. 

Alle prosesser setter medarbeideren eller lederen i fokus, men det er kandidaten selv som er ansvarlig for sine aktiviteter og jobbsøking. Derfor er det kandidaten som bestemmer hvor aktiv og ambisiøs aktivitetsplanen skal være. 

Kontakt oss gjerne

Står du i endring eller omstilling, tar vi gjerne en uforpliktende samtale med deg.