Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

HR i digitaliseringens tid Bli en premissleverandør

-skrevet av Bernt Roald Nilsen i Total Kommunikasjon

Skal HR ha livets rett, må HR gjøre seg fortjent til det. Det innebærer å gå fra å utføre på bestilling til å bli en premissgiver i selskapet, mener Einar Wergeland-Jenssen, administrerende direktør og organisasjonspsykolog i AS3

Arbeidslivet er i endring. Noen kaller det digitaliseringens tid. Utviklingen går fort, ja, fortere enn før. Mye fortere. Forretningsmodeller varer kortere. Selskaper kommer og går oftere enn før. Hvem visste om Spotify for ti år siden? Hvor ble det av Nokia? Og den tidligere giganten Norske Skog vakler. Hva skjer med HR i denne digitaliseringens tid?

Både drift og utvikling

– Vi ser at stadig flere ledere og selskaper tar inn over seg at den måten de driver selskapet på ikke kan videreføres, men problemet er å kunne forstå hvordan de både skal kunne konkurrere og levere i volum, og samtidig teste ut nye modeller for å møte fremtiden. Morgendagens dominerende selskaper vil ha behov for to sett av organisatoriske muskler: De som fortsatt skal prestere i dagens aktuelle konkurranse, og de som skal tenke langt, se inn i fremtiden og eksperimentere. Det er krevende og kostbart, og mange forstår det, men få gjør det i praksis, sier Wergeland-Jenssen, som har jobbet med bedriftsrådgivning i mer enn 20 år, vært leder i Politiet, og nå er administrerende direktør i AS3.  

HR-oppgaver i endring

Han er opptatt av hva det betyr for mennesket at vi er i digitaliseringens tid. Mennesket skal skifte vaner. Tenke nytt. Lære nye ting. Gå løs på nye oppgaver. Det innebærer at toppledere og styre må ta på seg skoene til sine medarbeidere, og finne ut av hva selskapet trenger for å henge med. Og det er på spørsmålet om hvordan endringer skal skje, at HR kan ha en viktig rolle. Fra å utføre tradisjonelle forvaltningsoppgaver på bestilling kan HR bli den avdelingen som forteller ledere hvordan organisasjonen kan fungere. Dermed får HR en sentral posisjon i arbeidet med å utvikle en bedriftskultur for fremtiden. Å likestille mennesker og resultater er selve nøkkelen i dette arbeidet, ifølge Wergeland-Jenssen.

Tenke utenfor boksen

–Dagens organisasjoner, offentlige som private, må kunne ri to helt ulike hester. Både drift og nytenkning. Tenke i dag og i morgen. Forstå begge øvelsene. De fleste selskaper avsetter for mye ressurser til dagens business, derfor vil mange gå dukken. Dette er forståelig. Etablerte, suksessrike selskaper og ledere er jo skrudd sammen for å forbedre det vi gjør, og tar sjelden sjansen på å glemme fortid og tenke nytt. For å lykkes, må dagens selskaper være villige til å tilrettelegge for begge øvelsene, og arbeidet må begynne nå hvis det ikke allerede har begynt. Skal HR bli sentrale i arbeidet med å bygge en slik kultur, trenger HR selv relevant input for å bli i stand til å bli en premissgiver i selskapet, sier Wergeland-Jenssen.

Fremtidens samhandling

Samhandling er alfa og omega, ifølge Wergeland-Jenssen, og mennesket er sentralt. Her teller personlighet like mye som alder. Innstilling like mye som kompetanse. Nytenking like mye som å forbedre dagens organisasjon. Innovativ samhandling gjør organisasjonen interessant, både for medarbeidere og omverden, og på spørsmålet om hvem som kan tilrettelegge en slik samhandling er Wergeland-Jenssen krystallklar: Step up, HR!

Trenger et kompetanseløft

– Det er viktig å øke både digital og menneskelig kompetanse på styrenivå, ledernivå og i organisasjonen for å utnytte de mulighetene som følger med digitaliseringen. Digitalisering er et nytt fenomen, mens mennesket har vært her helt fra tidenes morgen. Selskaper som klarer å kombinere disse to fantastiske ressursene, er morgendagens vinnere. I slike prosesser bør HR kunne ha gode forutsetninger for kunne bli en  premissleverandør, sier Einar Wergeland-Jenssen. 

FAKTA:

  • Vi er i digitaliseringens tid. Vinnerne våger å eksperimentere og se langt inn i fremtiden
  • HR bør ha gode forutsetninger for å bli en bli en premissleverandør i selskapenes endringsarbeid.
  • For å ha livets rett og kunne bidra til å bygge ny kultur, trenger HR selv relevant input