Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Hva gjør dyktige ledere? Lederkommunikasjon

Skrevet av Bjørn Solend

Som ledere ligger det et ansvar i å gjennomføre endringer: Omstillinger, nedbemanninger eller utvikling mot noe nytt. Det er en erkjennelse at alt er i endring alltid, og det vil påvirke den enkelte i sitt virke. Det vil også kreve at man har noen lederkompetanser man tar i bruk, og som vi vet er ledelse et fag og det kan læres. Man kan lære seg ulike kommunikasjonsteknikker, fylle ryggsekken med ulike verktøy, bygge på erfaringer man gjør seg og reflektere over feil man begår. I tillegg vil det være en rekke personlige kvaliteter man tar med seg inn i sitt arbeide som en grunnleggende holdning eller menneskesyn.

Lederkommunikasjon

I mitt virke er jeg så heldig å få møte mange kloke ledere med mye ulik erfaring og kompetanse. En jeg nylig møtte var selv i en endringsprosess som innebar at medarbeidere og ham selv ble rammet av nedbemanning, mens andre i bedriften ble værende og skal arbeide videre. Hans svar på refleksjoner rundt hvordan dette nå oppleves var «for meg skal det nok gå bra, jeg har vært gjennom dette før, men jeg tenker sånn på dem som er igjen og skal fortsette i bedriften med så mange endringer på gang».

Det er helt essensielt at dialog og kvaliteten på kommunikasjon blir ivaretatt i de ulike prosessene. Man skal som leder kunne møte mennesker som et medmenneske samtidig som man skal ivareta en forretningsmessig beslutning. Det står respekt av det å våge å gå inn i rommet hvor dialogen skal tas, sette seg ned med sine medarbeidere og ha en dialog om vanskelige tema.

Når denne dialogen ivaretas på en god måte vil det ha stor betydning for den enkeltes opplevelse av prosessen, ens egenverd, ens evne til å mestre situasjonen og det bedriften skal bygge videre på fremover. Det er viktig at man som leder tenker helhetlig, slik lederen jeg møtte forrige uke. Det at han med dette perspektivet gikk inn i samtalene er jeg helt sikker utgjorde en forskjell for dem han møtte.

I AS3 har vi fokus på fire områder som er viktige når man er i dialogen for å anerkjenne og påvirke endringsprosessen positivt.

  1. Man må sikre at relasjonen er etablert slik at dialogen og budskapet blir tydelig.
  2. Man må forstå perspektivet til den andre, gå over til den andre siden av bordet og se verden gjennom den andres briller.
  3. Man må lytte aktivt på alle nivåer, være oppmerksom på egen kommunikasjonsstil og gjerne maktbalansen i rommet.
  4. Man må ta i bruk kommunikasjonsteknikker som ulike måter å stille spørsmål på, anerkjenne følelser og perspektiv, stille krav til egen tydelighet og sikre at det er en felles forståelse av veien videre.

Noe av det viktigste man gjør som leder er å ta dialogen og snakke om det som er viktig i både medgang og motgang. Kommunikasjon og egne holdninger utgjør en forskjell, og det er mulig å ta dialogen med styrket kompetanse og økt oppmerksomhet – noe vi ser gode eksempler på hver dag.