Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Oppsagt i jobben? Nettverket er nøkkelen til ny jobb

Skrevet av: Maja Vikan
Seniorrådgiver AS3 Transition

De fleste av oss vil helst bli fanget opp på grunn av at man gjør en god jobb og blir hentet inn til en ny stilling, slik at man slipper ubehaget ved å søke og gå på jobbintervju.

Hvordan aktivere nettverket ditt for å lande ny jobb  

Du kan ikke forvente at nettverket ditt skaffer deg en jobb, men det kan hjelpe deg med informasjon, tips og tilgang til kontakter som bringer deg videre.  

Tall fra NAV viser at 62 prosent av virksomhetene i undersøkelsen fra 2019 svarte at de lyste ut stillingen sin i en offentlig kanal. Det vil si nesten 4 av 10 stillinger blir besatt uten å ha vært offentlig utlyst. En strategi for å få tilgang til og avdekke disse stillingene i det såkalte skjulte markedet er å jobbe med sitt nettverk. Hvordan kan du gjøre det? 

Målet med å aktivere eget nettverk er å avdekke og nå frem til de ulike mulighetene som finnes der ute, og som passer med din kompetanse og dine mål. Dette legger naturlig nok noen føringer om at du først og fremst må være bevisst og evne å kommunisere på en god måte hva du kan og hva du vil.  

De fleste har både mer kompetanse og større nettverk enn de er klar over. Nøkkelen ligger i å avdekke bredden i egen kompetanse og gjennom dette bli i stand å identifisere overførbarheten av denne til andre bransjer og stillinger.  

Hva kan nettverket brukes til?     

For eksempel for å   

  • få kunnskap om en bransje eller virksomhet   
  • få innsikt i krav og relevant nøkkelkompetanse knyttet til en spesifikk jobb eller type stilling   
  • få feedback og vurderinger av dine kompetanser med tanke på en type stilling eller bransje  
  • gjøre deg synlig i arbeidsmarkedet gjennom å sørge for at andre kjenner til deg og din jobbsituasjon   
  • få feedback på prosjekter og idéer dersom du vurderer å bli selvstendig næringsdrivende   
  • få vite om muligheter på arbeidsmarkedet, øke din innsikt om tilbud og etterspørsel   

Uansett årsak, vil de aller fleste mennesker gjerne hjelpe og stille seg positive når de blir spurt om råd. Hvordan ville du opplevd om noen tok kontakt med deg?  

Å stå i ubehaget  

Det å skrive en søknad eller CV oppleves ofte som en enklere oppgave enn det å skulle ta direkte kontakt med andre mennesker. For de fleste betyr dette at man må ut av komfortsonen. Les eksempelet nederst i artikkelen. 

Vi møter flere gjennom vår praksis som kjenner seg nedtrykte fordi man er blitt arbeidsledig, og for noen kan det oppleves som skamfullt å se seg selv i en situasjon hvor man står uten arbeid. Det sier seg gjerne selv at dette ikke er et gunstig, mentalt utgangspunkt å ta sats fra når man skal selge seg inn til en potensielt ny arbeidsgiver.   

En profesjonell rådgiver, som er kjent med de reaksjonsmønstre vi mennesker går igjennom ved arbeidsrelaterte endringsprosesser, kan være en god støtte og samtalepartner for man som arbeidsledig skal bli i stand til å løfte blikket og komme seg videre, skritt for skritt.   

Få oversikt over nettverket ditt  

Nettverk er så mangt: personlig nettverk, personer du har tilgang til via familie, idrettslag, venner, gamle kollegaer, gamle arbeidsgivere, digitale nettverk og så videre.  

Totalinnsatsen du legger inn er viktig, for du vet ikke hvor eller hvem du treffer. Det kan være en tidligere kollega, en nabo, en du har møtt på en konferanse eller en kobling på LinkedIn som direkte eller indirekte bringer deg videre.  

Viktig! Nettverkets rolle er å få deg videre, ikke nødvendigvis få deg i jobb  

Så hvor begynner du?  

Etter innspill fra våre karriererådgivere har vi hentet inn et par triks.   

  1. Vær nysgjerrig. Spør dine relasjoner om hvordan de har det på jobb. De fleste liker å fortelle om sitt arbeid, sin arbeidsplass og hva de trives med.   
  2. LinkedIn - sørg for å ha en god, informativ og riktig profil for ditt jobbmål.
  3. Åpne søknader - gå aktivt ut etter muligheter som ikke er synlige.
  4. Nåværende og tidligere kolleger, naboer eller personer du kjenner fra verv kan være et godt sted å starte.
  5. Rekrutteringsbyråer/Bemanningsbyråer er alltid ute etter å knytte til seg ulike profiler.
  6. Delta i faglige nettverk, for eksempel på digitale flater og i sosiale medier.  

Ideelt sett bør man som jobbsøker benytte 50% av tiden på aktivering av nettverk. Jo flere kontaktpunkter man har, jo flere potensielle muligheter vil man kunne nå frem til.   

Er nettverksbygging kun for de ekstroverte?  

Når vi oppfordrer kandidater til å jobbe med nettverket sitt er det enkelte, gjerne de som ser på seg selv som introverte eller sjenerte, som vi opplever responderer med at “nettverksbygging kun er for de ekstroverte”.  

Denne påstanden er uriktig.  Les hvorfor Seniorrådgiver i AS3 og tilrettelegger for Gründernettverket, Helle I. Stabel, mener dette ikke stemmer i artikkelen: "Nettverksbygging, hvorfor er det så viktig?" 

Å ha en aktiv tilnærming til og arbeide med nettverket sitt er en essensiell del av enhver jobbsøkerhverdag. Hvordan dette gjøres er nøkkelen til suksess. For personer hvor det er naturlig å oppsøke mennesker av egen vilje og som generelt har en stor omgangskrets vil det kanskje kunne falle seg mer naturlig å aktivere nettverket sitt. For personer som derimot foretrekker en mindre omgangskrets og mer tilbaketrukket tilværelse, kan dette arbeidet oppleves som mer krevende – og det er helt i orden.   

Sjenanse er noe de fleste av oss opplever i selve jobbintervjuet. Når du arbeider med nettverket ditt kan du derfor se på dette som en øvelse til når du senere i prosessen befinner deg i et jobbintervju.   

  • Aksepter ubehaget – det er ikke farlig.    

Noen flere tips 

  • Begynn med dine nære relasjoner  
  • Ved å investere i dette nå, så har du det med deg videre i prosessen. Dette vil være med på å gi trygghet, økt kompetanse, utvikling og være med på å utfordre komfortsonen din. Denne innsatsen gir en gevinst som varer.
  • Bruk rådgiveren din som en sparringspartner når du skal kontakte nye personer.
  • Stol på prosessen.

Benytt tiden i programmet ditt til å øve, vi holder Nettverkscafè som en del vårt outplacementtilbud. Her kan du øve deg på å nettverke med andre i lignende situasjon.   

 

Lykke til!

Eksempel  

De fleste, meg selv inkludert, ser på meg selv som sjenert eller introvert. En typisk regnskapsfører, som er vant med å jobbe mest for meg selv og har vært i samme bedrift i 18 år.   

Brått var tiden min der over, og jeg skulle inn i en jobbsøkerhverdag. For meg ble arbeidet med nettverk særlig utfordrende. Hva ville det egentlig si? Jeg har et lite nettverk, både personlig og profesjonelt, og jeg trives med det.   

Rådgiveren min bisto meg i å finne min måte å arbeide med nettverk på. Vi startet med å få klarhet i hva jeg ønsket å oppnå med nettverksarbeidet. Møte for møte diskuterte vi oss igjennom, og konkretiserte hva jeg skulle si. Da erfarte jeg at samtalen ikke trengte å handle om at jeg var arbeidsledig, og det var behagelig.   

Etter å ha fått noen positive opplevelser på mine premisser, tok jeg etter hvert kontakt med personer jeg tidligere hadde jobbet med og medlemmer jeg kjente fra tidligere fritidsorganisasjoner. Det tok ikke lang tid før jeg både ble oppmerksom på jobbmuligheter og jeg fikk klargjort hvordan jeg kunne formulere meg best mulig for å avdekke det jeg ønsket.  

Selv om dette arbeidet tok tid, hadde jeg hele tiden i bakhodet at jeg skulle stole på prosessen. Dette arbeide var også en del av veien.

I dag har jeg jobbet snart ett år i “ny” jobb, denne er jeg sikker på at dukket opp på grunn av at jeg aktivt arbeidet med nettverket mitt.  

 

Nettverkets rolle er å få deg videre, ikke nødvendigvis få deg i jobb Maja Vikan

Kontakt oss

Trigget artikkelen interessen din? Kontakt oss for en uforpliktende samtale om nettverk, eller noe annet du syns er interessant. Vi er her for deg!