Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Nettverksbygging Hvorfor er det så viktig?

 

-skrevet av Hege Lundby Mathisen

Skal man søke jobb, eller har startet en egen virksomhet, er det en stor fordel å starte med nettverksbygging. Mange – spesielt nordmenn – synes det er veldig ukomfortabelt å nettverke. Det ligger ikke naturlig for oss. Flere tror nettverksbygging handler om at man skal spørre en bekjent om ny jobb, men slik er det faktisk ikke. Seniorrådgiver i AS3 og tilrettelegger for Gründernettverket, Helle I. Stabel, har lang erfaring med nettverksbygging og har flere gode råd å komme med. 

Hvorfor er nettverket så viktig?

Som mange vet blir ikke de fleste stillinger utlyst. Det synlige jobbmarkedet utgjør kun 30 % av alle jobber. Man ansetter interne personer eller personer i sitt eget nettverk istedenfor å utlyse, ofte fordi et stillingsbehov kan oppstå på kort varsel. Derfor er det utrolig viktig å være bevisst på sitt eget nettverk.

Hva er nettverksbygging?

Flere tror at nettverksbygging er å be en person om en jobb. Og bare dette gjør nettverksbygging meget ukomfortabelt. Men la oss starte med å definere hva det faktisk er. Helles definisjon er at «nettverksbygging er å bygge profesjonelle relasjoner som kan bidra til at du får gode leads mot din framtidige jobb». Du skal dermed ikke be om en jobb, men se om de ulike personene i ditt nettverk kan gi deg informasjon om den bransjen eller yrket du ønsker å jobbe med. Det handler om at du må ha mot til å skape nye relasjoner og skaffe utveksling av informasjon, erfaringer og interessante kontakter. Men husk at du skal ikke bare få informasjon, tenk igjennom hva du har å gi til nettverket ditt også.

Nettverksbygging krever planlegging og struktur

Helle konstaterer at nettverksbygging er krevende, og det kreves planlegging og struktur for å gjennomføre nettverksmøter. Man må bli bevisst på hvem man har i sitt nettverk, planlegge hvem og hvordan man skal ta kontakt, samt strukturere hverdagene sine slik at man får tid til å holde nettverksmøter. Gi deg også et klapp på skulderen når du føler du har gjort en god jobb.

Ulike typer nettverk

Det finnes fire typer nettverk du må pleie, mener Helle.

  1. Det private nettverket: Er de du omgås med på fritiden og som man gjerne finner det naturlig å ta kontakt med. Det kan være familie eller venner. Dette nettverket er det oftest lettere å pleie, da man har trygghet og kjente rundt seg. Men skal du lete etter drømmejobben må du også bruke andre nettverkDet profesjonelle nettverket: Er de du har jobbet med eller har et profesjonelt forhold til. Det kan være kollegaer, kunder du har samarbeidet med, mennesker du har truffet gjennom jobbrelaterte konferanser/seminarer o.l.
  2. Det historiske nettverket: Er de som du har kontakt med i en fase av livet tidligere, men som du ikke lenger har et aktivt forhold til. Det kan være tidligere arbeidskollegaer og ledere, gamle studievenner eller klassekamerater.
  3. Fritidsnettverket: Kan være klubber eller frivillige organisasjoner du er medlem i, idrettslag barna er med i etc.
  4. Når man har kartlagt nettverket sitt, så er man heller en del av et nettverk istedenfor en deltaker. Å bevisstgjøre nettverket tar vekk byrden om at man står helt alene, mener Helle I. Stabel. 

Nettverksbygging gjennom sosiale medier

Prøv å finne frem til dine kontakter via sosiale medier. LinkedIn er en god arena for å finne frem til arbeidskollegaer eller tidligere arbeidsgivere. Knytt kontakt og send gjerne en forespørsel som forteller hvorfor du ønsker å knytte kontakt! Da er det lettere for personen å godta din forespørsel. Det er viktig at du pleier nettverket ditt på en personlig, men profesjonell måte.

Et eksempel på en innledning kan være «Jeg vurderer å starte en egen virksomhet innenfor markedsføring, jeg vet du har mye erfaring innen denne bransjen. Kunne du opplyse meg om hva det siste innen markedsføring er? Her ber du ikke vedkommende om å gjøre noe for deg, men spør rett og slett om han/hun kan dele informasjon.

Hvem er nettverksbygging for?

Nettverksbygging er for alle, men derimot så er de fleste nordmenn født med sperrer for nettverksbygging. Derfor er det viktig å legge bort janteloven og ta opp telefonen eller LinkedIn for å ta kontakt med folk. Innhent informasjon og gjør gode forberedelser. Det er også slik at historisk sett så finner menn det mer naturlig enn kvinner å nettverke i det profesjonelle miljøet. Kvinner er derimot bedre på det sosiale.

-Om man tar motet til seg så ligger det uante muligheter der ute, sier Helle.

Kan introverte nettverke?

Introverte kan absolutt nettverke! Og de er kanskje bedre på det enn de ekstroverte, sier Helle. Ekstroverte kan ha en tendens til å prate «over hodet på folk» og ikke lytte til hva andre sier. De er heller ikke så gode på å «pin-pointe» hva de faktisk vil si fordi de prater for mye. Introverte gruer seg nok mer til nettverking, men når de først er i gang så er de bedre på å tenke før de snakker, er mer fokusert og ofte godt forberedt. Det viktigste er at hver og en tar utgangspunkt i egne styrker og ressurser, og har et bevisst forhold til hva man ønsker å oppnå med å ta kontakt.

Til slutt: Husk alltid å følg opp dine møter!

 

Outplacement hos AS3