Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

hvordan håndtere Stress og omstilling

-Skrevet av Monica Lærum Svegård, Kvalitetsrådgiver i AS3 Transition

Stress og omstilling: Balansen mellom krav og ressurser

Vi lever i en tid hvor arbeidslivet preges av endringer som i tempo og struktur er vanskeligere å forutsi enn tidligere. Det eneste vi vet med sikkerhet er at det stiller større krav til ressursene hos både organisasjoner og hver enkelt av oss. Det er nemlig en ting å være endringsvillig, men noe helt annet å være endringsdyktig.

I følge YS’ årlige arbeidslivsbarometer for 2016 er det en klar vilje til omstilling blant norske arbeidstakere. De aller fleste er positive til å påta seg nye og flere oppgaver, eller mer utdanning for å beholde jobben som følge av omstilling. Samtidig viser samme rapport at det de siste årene har vært en relativt høy andel av arbeidstakere som til daglig opplever:

  • Høyt arbeidstempo
  • Overtid som følge av for mye å gjøre
  • At man er utslitt etter jobb
  • At eget arbeid er stressende

Omstillinger kan føre til stress

Det å være dyktig til å håndtere og gjennomføre endringer fordrer et bevisst forhold til de krav som settes og de ressurser man stiller til rådighet. For den enkelte medarbeider som opplever endringer på arbeidsplassen, ligger det i balansen mellom krav og ressurser en kime til stress. I AS3 Transition definerer vi stress nettopp som den ubalansen som kan oppstå mellom de krav den enkelte opplever og de ressurser man har til rådighet for å innfri disse. Medarbeidere som er villige til å påta seg nye og flere oppgaver i en tid med omstillinger og omstruktureringer, er vel og bra. Men for arbeidsgiver blir det desto viktigere å ivareta det menneskelige perspektivet i slike prosesser, og hjelpe den enkelte til å gjenfinne balansen så raskt som mulig.

I spenningsfeltet mellom krav og ressurser, hvor stress er en nærliggende konsekvens har man mulighet til å gjenskape balanse ved å:

  1.     Gjøre noe:

I de fleste tilfeller kan vi selv gjøre noe med situasjonen ved å øke eller aktivere de ressursene vi faktisk har. Gjennom bevisstgjøring og kompetansekartlegging, kan vi se hvilke muligheter vi har til å imøtekomme kravene. Som nevnt i rapporten fra YS kan det være å takke ja til nye oppgaver, øke egen kompetanse gjennom utdanning og kurs, men det kan også være å samarbeide med kolleger som man kan lære eller få støtte av i prosessen videre.

  1.     Akseptere situasjonen:

Noe av det vanskeligste, men kanskje viktigste, i møte med krav som fordrer en ny arbeidshverdag vil være å akseptere de rammer og vilkår som nå er gjeldende. Så kan man fokusere på «hva er det jeg faktisk kan gjøre noe med», og bruke kreftene sine på det. Det vil gi en større følelse av kontroll og mening for den enkelte.  

  1.     Fjerne seg:

Opplever man at krav og vilkår som stilles i forbindelse med omstilling ikke gir en muligheten til å gjøre noe, eller at de er uakseptable, så kan en løsning være å fjerne seg fra situasjonen. Noen ganger vil det beste være å si opp stillingen sin, mens andre ganger kan det rett og slett være at man sier fra seg visse arbeidsoppgaver eller ansvarsområder. Ved å akseptere situasjonen og se jobben sin fra et nytt perspektiv, kan det å endre egen rolle og funksjon skape en arbeidshverdag man tross alt mestrer og ser frem til.

 

Det viktigste vi kan gjøre i møte med omstilling er å skape gode, forutsigbare endringsprosesser basert på dialog, tillit og informasjon. Er du interessert i å vite mer om hvordan vi kan hjelpe både den enkelte medarbeider og din organisasjon med dette, så ta en titt på våre hjemmesider, eller meld deg på et av våre gratis frokostseminarer.

Opptak av webinarer: hvordan takle stress