Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

AS3 Webinar Endringsledelse rett på bunnlinja

Endringer i arbeidslivet kan være utfordrende å håndtere, spesielt for ledere som har ansvar for å navigere sine team gjennom de nye utfordringene. OBOS har lenge fokusert på å utvikle lederne sine gjennom treningsprogrammer for å forbedre deres evner til å håndtere endringer.

I dette webinaret vil HR-direktør i OBOS, Karin Svanevik Graff, dele sine erfaringer med å gjennomføre disse ledertreningsprogrammene og hvordan de har sett at de har hjulpet lederne i selskapet å bli bedre rustet til å håndtere endringer.

Vi vil også diskutere hvordan OBOS har kommet langt i å benytte digital læring i ledertrening. Dette inkluderer å benytte teknologi som virtuell og augmented reality for å skape mer interaktive og engasjerende læringsopplevelser for lederne. Vi vil også snakke om hvordan digital læring har hjulpet OBOS å nå flere ledere på en mer effektiv måte og hvordan det har bidratt til å øke effekten av treningsprogrammene.

I dette webinaret ønsker vi å få dypere innsikt i følgende:

  • Hvorfor valgte OBOS Endringsledelse – eller som OBOS kaller det ledelse i en dynamisk hverdag. Hva var intensjonen?
  • Hvordan har OBOS benyttet digital læring i denne sammenheng og hvordan har dette utviklet seg siden oppstarten?
  • Har OBOS noen tanker om hvilken effekt tiltakene på ledertrening har skapt.

Se opptak av webinaret

Dette webinaret er perfekt for deg som:

  • Er interessert i å høre om erfaringer med ledertrening i endringsprosesser
  • Ønsker å lære mer om hvordan digital læring kan benyttes i ledertrening
  • Er leder eller HR-ansvarlig som ønsker å forbedre ledertreningen i din organisasjon

Foredragsholdere


Bjørn Solend 

Partner & Senior Advisor

Bjørn har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Solend har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike E-læringsaktiviteter.

Karin Svanevik Graff

Karin Svanevik Graff

PHR- direktør OBOS