Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

AS3 Webinar Nedbemanningsprosessen - Det som oftest går galt.

Omstillinger krever at vi har to fokusområder samtidig; den bedriftsmessige- og den menneskelige siden, og begge er like viktig for å nå målet med prosessen. Vi gir eksempler punkt for punkt på de vanligste feilene som gjøres i nedbemanninger som en slags omvendt læring.

Vi har noen konkrete eksempler som vi går gjennom, fra områder som: 

  • Forberedelser 
  • Kommunikasjon 
  • Trening og koordinering 
  • Involvering 
  • Balansering av fokus på medarbeidere

Se opptak av webinaret

Foredragsholdere


Richard Thorsen

Senior Advisor Career Services

Richard jobber som seniorrådgiver i AS3. Han jobber til daglig med oppfølging av kunder, kurs og ledertreninger i forbindelse med omstillinger, og hjelper til i krevende prosesser i bedrifter. Han sparrer også med HR rundt prosess og håndtering, og er med på utviklingen i etterkant.


Bjørn Solend

Partner & Senior Advisor

Bjørn har lang og bred erfaring innen HR-området, både rundt teknologi og HR-faget generelt. Han har blant annet implementert systemer for kompetanseutvikling, medarbeidersamtale, målstyring, medarbeiderundersøkelse, etterfølgerplanlegging og ulike e-læringsaktiviteter.