Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Våre beste tips! Slik kan du være en god jobbsøker i sommer

Maja Vikan

Skrevet av: Maja Vikan
Seniorrådgiver AS3 Transition

Å være jobbsøker er en av de mest krevende jobbene man kan ha. Det er lite forutsigbart, har dårlige økonomiske rammer, krever mye energi og tankekraft, og er sannsynligvis også nokså frustrerende til tider. Så hva kan du gjøre nå og hvordan kan du bruke tiden best mulig i sommer for å sikre fremdrift?  

Som jobbsøker kan det i perioder være vanskelig å holde motet oppe. Kanskje har du søkt mange jobber, men ikke blitt kalt inn til intervju enda? Eller er situasjonen slik at du gang på gang har blitt innstilt som en "god nummer to"?. Det å holde selvtilliten og motet oppe når det butter imot over tid kan gjøre det litt ekstra utfordrende å håndtere den viktigste delen av jobben din akkurat nå - nemlig å promotere deg selv.

I tillegg til egne tanker som spiller oss opp mot oss selv, tegner det seg et virkelighetsbilde i media av få jobbmuligheter, overdrevent mange søkere til hver stilling og ekstra høy arbeidsledighet. Da kan det være betryggende å vite at det finnes mange måter å tilnærme seg ny karriere på - og det er masser av muligheter der ute! Vi i AS3 erfarer at det er like mange som går ut i jobb nå som tidligere, men prosessen kan være nokså ulik på hvordan de når målet sitt. 

Vi finner best den riktige jobben om vi tar i bruk styrkene våre. Vi vil helst blir headhuntet inn i n ny jobb, men dette skjer de færreste. Derfor krever det proaktiv innsats. Arbeidslivet har heldigvis behov for mange ulike kombinasjoner av kompetanser. Så uansett hvilke styrker du har, er det garantert behov for deg i arbeidslivet.

Vær din egen salgssjef 

Som enhver salgssjef er det en fordel å både ha god kjennskap til og aller helst like det produktet du skal selge. Videre er det et klart konkurransefortrinn å ha god oversikt over hva du har på lager, vite hva som med fordel kan være synlig i utstillingsvinduet ditt til enhver tid og ikke minst - kjenne til hvilke arenaer og plattformer som kan være gunstige for å nå salgsmålet ditt. I dette tilfellet - lande ny og riktig jobb.

Hva kan du?

Bruk tiden nå i sommer på å kjenne riktig godt etter hva du vil og kartlegge hva du kan. Den rolige sommertiden gir deg en ypperlig mulighet til å bruke litt ekstra energi på dette da hverdagen settes litt på pause og forstyrrelsene gjerne blir færre.

Forskning viser at vi er bevisst omtrent 20% av vår kompetanse. Det betyr at det er mye du ikke er klar over at du kan! Sett deg et mål om å få på plass en totaloversikt over all din kompetanse. Skriv ned alt du kommer på, og start for eksempel med:

  • Hvilke arbeidsoppgaver har du gjort i alle dine tidligere jobber?
  • Hva kan du, rent faglig eller teknisk?
  • Hvilke situasjoner har du hentet erfaringer fra, og hvordan håndterte du disse?
  • Har du sørget for attester fra tidligere arbeidsgivere? Hvis ikke kan det være lurt å be om dette. Ta en kikk på disse og reflekter over hvilke egenskaper og kompetanseområder andre har lagt spesielt merke til ved deg.
  • Personlige egenskaper; hva kjennetegner deg best, hva mestrer du ekstra godt?

Ta deg god tid på disse oppgavene. Reflekter godt, slik at du har et solid grunnlag å bygge strategien din videre på for å kunne bruke energien din på framtidig jobbsøke effektivt og riktig.

Tenk også lengre tilbake i tid enn din seneste stilling. Forsøk å hente fram ulike kompetanser, oppgaver og erfaringer fra alle de yrkesaktive årene dine. Alle kurs du har tatt, frivillig og organisatorisk arbeid, ulike stillinger, promoteringer, hvilke valg du har gjort mellom jobber - og hvorfor.

Hvor vil du?

Det er slett ikke sikkert at din neste jobb blir omtrent som den du sist kommer fra. Sannsynligvis ikke. Det kan være du får annen lønn og ulike rammer. Det kan oppleves skremmende å skulle bryte med det trygge og kjente, men noen ganger er det helt nødvendig for at vi skal bli oppmerksom på hvilke muligheter som faktisk finnes, og kanskje også finne en ny mening.

Dessverre har vi en tendens til å begrense oss selv; "Dette er den bransjen jeg kan." "Jeg er ikke særlig god med systemer". "Jeg er for gammel til å lære meg nye ting"... Ikke tillat deg selv å falle inn i et negativt tankemønster. Om du har behov for det - bruk de du har rundt deg for å eventuelt hente deg ut av et destruktivt tankemønster.

Hvor vil du være om fem år? Hvordan vil du ha det på jobb? Trives du i et stort eller lite selskap? Liker du å jobbe planmessig og konkret med arbeidsoppgavene dine, eller trives du med mye forskjellig som skjer samtidig?

Lag deg en oversikt over hva som kjennetegner en skikkelig bra dag på jobben for deg. Når du er bevisst hvordan du har det på ditt beste, kan du se framover. I hva slags jobber eller hvilke bransjer er sannsynligheten størst for at du kan oppfylle de viktigste punktene? Er det nødvendig med et kompetanseløft på noen områder for å bli mer attraktiv for fremtidsjobben er dette tiden for å sette igang.

Hvordan kommer du dit?

Ta deg i bruk av nettverket ditt for å hente inn informasjon og inspirasjon. Ikke tenk at nettverket skal skaffe deg jobb. Nettverket ditt består av alle de personer du har hatt kontakt med gjennom årene, både nære og mer perifere relasjoner. Det er alle de menneskene, som på et eller annet nivå, har gjort seg opp et inntrykk av deg som person eller din kompetanse. Det kan være svært nyttig å få innsikt i hvordan de opplever eller erfarte deg. Det kan være med å både bekrefte og avkrefte det du selv tenker og tror om deg selv. Be gjerne om konkrete eksempler de kan vise til når de beskriver deg. Dette kan du bruke til egen refleksjon og for å bli mer bevisst kompetansene dine. Det er vanskelig å se seg selv gjennom andres øyne. Så benytt de du har eller har hatt rundt deg tidligere. Eller ta kontakt med en rådgiver/coach som kan støtte deg i å avdekke alle mulighetene dine og det som ligger i deg.

Hvem kjenner du som har innsikt i aktuelle bransjer, bedrifter og stillinger?

Hvem kjenner du som er gode på LinkedIn?

Hvem kjenner den profesjonelle deg?

Målet ditt er altså ikke å spørre nettverket etter jobb, men om råd og innsikt. Spør hva som gjør at de trives der de er. Hvordan er det å jobbe i deres bransje?

Let deg frem til personer du inspireres av. Det kan være fra tidligere jobber, konferanser du har vært på, gjennom studier, bøker, podcaster eller på internett. Oppsøk disse for å booste din motivasjon og få tips du kan bruke på veien videre i din karriere.

Sikre fremgang

Det kan være en god ide å se på et arbeidsliv mer som en klatrevegg enn en karrierestige. Vi ser stadig ofter at personer bygger på med ny kompetanse sent i sitt arbeidsliv, for deretter å bytte både jobb og sektor. Økt fleksibilitet er en av de største styrkene arbeidstakere har idag. Sørg for at du er fleksibel.

En arbeidsgiver vil aldri ansette noen med bakgrunn i at du trenger jobb. De ansetter med bakgrunn i den potensielle verdiskapningen du kan tilføre bedriften. Du blir vurdert ut fra det totale bilde du synliggjør. Dette utgjør blandt annet det du evner å formidle gjennom din tilstedeværelse på nett og i sosiale medier, din CV og LinkedIn-profil, søknad og intervjuene. Bruk tiden i sommer på å sikre kvalitet og øv deg på det å være jobbsøker. Det kan kanskje oppleves som stille i markedet, men det er flere pågående og aktive prosesser der ute, og mange bedrifter som har behov for arbeidskraft.

Noen er fulltids arbeidssøker i mange måneder, eller kanskje år. Vår anbefaling er at du bruker ca 20 timer i uken når du er fulltids arbeidssøker. Ved å sette av denne tiden får du tid til de nødvendige aktiviteter, oppfølging og holde orden på prosessene slik at du er forberedt når det skjer. Ser vi ut fra en arbeidsuke på 40 timer, har du med det 20 timer "til overs" som du kan bruke på annet som bygger deg opp. Om det betyr turer i skogen, trening, kompetanseløft eller noe helt annet er det du som best kan svare på.

Som fulltids arbeidssøker har du en krevende jobb. Det betyr at du også har behov for ferie. Lag en struktur og plan for deg selv. I denne skal du også skape rom for at du kan ta fri og ferie sammen med dine nære. Se til at du lader batteriene godt!

Ha en riktig god jobbsøke-sommer :)

Lag struktur og en plan for deg selv, som også skaper rom for at du kan ta litt fri og ferie med dine nære i sommer. Maja Vikan

Kontakt oss

Trigget artikkelen interessen din? Kontakt oss for en uforpliktende samtale om nettverk, eller noe annet du syns er interessant. Vi er her for deg!