Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

AS3 Webinar Lederen som sparringspartner

Stadig flere ledere ser verdien i å benytte en mer coachende stil i læringssamtaler med sine medarbeidere. I stedet for å gi instrukser eller råd, så åpner gode spørsmål og aktiv lytting opp for større innsikt, problemløsende kreativitet, samt høyere engasjement hos de man leder.

En coachende lederstil fremmer gode relasjoner gjennom at leder og medarbeider reflekterer sammen og det anerkjennes at det kan være ulike perspektiver og handlingsalternativer. Dette passer spesielt godt inn i kompetansebedrifter hvor det er nyttig at flere hoder tenker sammen.  

Meld deg på for å høre mer om  

  • Hva er coachende ledelse og hvilke fordeler kan dette gi? 
  • Når er det en bra tilnærming og i hvilke tilfeller er det mindre hensiktsmessig? 
  • Hvordan gjennomføre coachende ledelse i egen hverdag? 

Målet er at du sitter igjen med økt forståelse for hvorfor coachende ledelse kan være nyttig i ditt lederskap/din organisasjon, samt innspill til hvordan du kan fremme en slik ferdighet. 

Meld deg på for å høre mer om: 

  • Hva er coachende ledelse og hvilke fordeler ser vi? 
  • Når er det et viktig redskap og når er det mindre hensiktsmessig? 
  • Hvordan gjennomføre coachende ledelse i egen hverdag?  

Se opptak av webinaret

Foredragsholdere


Maja Vikan

Senior Advisor Career Services

Maja er seniorrådgiver Innenfor outplacement og jobber til daglig med å hjelpe ledere og HR i gjennomføringen av omstilling- og nedbemanningsprosesser. Hun har erfaring og bakgrunn fra HR og mangfoldsledelse, samt jobbet med å styrke kommunikasjon og samarbeid i internasjonale relasjoner.


Tone Bjærum

Senior Advisor Leadership Development

Tone er utdannet siviløkonom fra NHH, og har en executive master innen lederutvikling fra BI. Hun har jobbet mange år både som leder og som coach, og ser på karrieren som et spennende klatrestativ med interessante muligheter for læring.