Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

As3 Webinar Arbeidsrettslige temaer i 2024

Flere bedrifter opplever nå både behov for endring i kompetanse, samt omorganisering for å møte et tøffere marked. I tillegg til dette har det kommet endringer i arbeidsmiljøloven som skal ivaretas i kombinasjon med dette.
Vi ønsker å sette fokus på særlig 3 områder vi opplever er relevante for mange bedrifter om dagen:

  • Nye krav til innhold i arbeidsavtaler
  • Saksbehandling i nedbemanningsprosesser
  • Utvidet arbeidsgiveransvar ved nedbemanning i konsern

    Advokatfirmaet Selmer representert av Senioradvokat Eldrid Huseby Gammelsrud og Advokat Kristina Eikeland vil lose oss gjennom disse temaene.

 

Se webinaret

Dette webinaret er perfekt for deg som:

  • Vil vite hva som gjelder ved behov for ending i kompetanse og/eller omorganisering
  • Lære om endringene i arbeidsmiljøloven
  • Vil få svar av advokater på dine spørsmål om dette tema

Foredragsholdere

Kristina Eikeland

Fast advokat

Kristina Eikeland bistår norske og internasjonale selskaper med rådgivning og tvisteløsning innenfor alle områder av arbeidsretten fra inngåelsen av arbeidsforholdet, omorganisering og endringer, til oppsigelse og avskjed.

Kristina rådgir også på spørsmål om ansattes personvern. I tillegg bistår hun med arbeidsrettslig selskapsgjennomgang (due diligence).

Kristina fullførte mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo med spesialisering i arbeidsrett i 2020.

Eldrid Huseby Gammelsrud

Senioradvokat

Eldrid Huseby Gammelsrud er fagleder for arbeidsrett i Selmer og bistår klienter med rådgivning og tvisteløsning med alle arbeidsrettslige problemstillinger.

Eldrid har særskilt erfaring knyttet til varsling, nedbemanning og omstillingsprosesser, ansattrepresentasjon i styret, arbeidstidordninger og virksomhetsoverdragelse.

I tillegg har Eldrid bred erfaring med å utarbeide arbeidsavtaler, håndtering av personalsaker, opphør av arbeidsforhold, forhandling av sluttavtaler og styringsrettsspørsmål.

Eldrid har tidligere deltatt i lovforberedende arbeid for norske myndigheter, i forbindelse med endring av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. Arbeidet bestod i å utarbeide en rapport til Arbeids- og sosialdepartementet om varslingsregler i EU og ulike lands nasjonale lovgivning.

Richard Thorsen

Senior Advisor Career Services

Richard jobber som seniorrådgiver i AS3. Han jobber til daglig med oppfølging av kunder, kurs og ledertreninger i forbindelse med omstillinger, og hjelper til i krevende prosesser i bedrifter. Han sparrer også med HR rundt prosess og håndtering, og er med på utviklingen i etterkant.