Se våre webinarer, hør podcast eller finn e-bøker og artikler

Mange mistrives på jobb - hvordan takle stress og trivsel.

-av Kristin Weholt, seniorrådgiver hos AS3

Hun sitter igjen hver ettermiddag når du forlater kontoret. Du kan gå hjem nå, sier du til henne. Men hun har glemt en deadline som var i går, sier hun, og i morges forsov hun seg. Du har sett at hun ikke spiser lunsj med kollegene sine lenger. Hvorfor snakker du ikke med medarbeideren din om dette?

Mange ledere er usikre på hva slags relasjon de skal ha til medarbeiderne sine. Kanskje virker det tryggest å legge seg på en strengt profesjonell linje, der man kun snakker om arbeidsrelaterte saker. Men når det kommer til trivsel, mistrivsel og stress, har ledere en stor fordel av å kjenne medarbeiderne sine på et mer personlig plan. Både fordi det da er lettere å legge merke til endringer i medarbeiderens adferd og stemningsleie, og fordi terskelen for å ta opp disse endringene med medarbeideren blir lavere.

Når skal du som leder gripe inn?

Mistrivsel og stress kan vise seg på mange måter, og som leder er det nyttig å vite hva du skal være oppmerksom på. Kjenner du igjen tegnene i den tidlige fasen, kan du gi medarbeideren din den støtten hun trenger for å unngå dårligere prestasjoner og sykefravær. I prinsippet burde en leder ta fatt i alle tegn på mistrivsel og stress som kommer til uttrykk i arbeidsutførelsen. Men det finnes også mer diffuse tegn man kan adressere for å unngå at medarbeideren utvikler alvorlig stress.

Disse tegnene bør du legge merke til

De mest vanlige tegnene på noen mistrives på jobb er at medarbeideren snakker og beveger seg raskere. Hun virker rastløs og bekymret, gir uttrykk for søvnvansker eller hode- og magesmerter, og mangler energi og arbeidsglede. Dette får så konsekvenser for medarbeiderens prestasjoner. Hun har kanskje ikke den optimismen og selvtilliten hun utviste før. Hun gjør flere feil, prioriterer dårligere, springer fra oppgave til oppgave og havner lettere i konflikter.

 

Det er din business

Men er det en leders business å spørre om personlige ting? Mistrivsel og stress kan jo ha mange årsaker, og kanskje er disse årsakene private. Ja, stress er sammensatt. Kort sagt kan stress defineres som en ubalanse mellom opplevde krav og opplevde
ressurser man har til rådighet for å møte kravene. Både krav og ressurser kan være av privat karakter. Men spør du en stressrammet medarbeider, oppgir hun som regel en kombinasjon av private og arbeidsrelaterte forhold som årsak. Ikke bare har du som leder interesse i at medarbeideren din trives og dermed presterer best mulig. Du har også et juridisk ansvar for å forhindre at medarbeideren din blir stresset og syk. Arbeidsmiljølovens kapittel 4, § 4-1 fastslår at «arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd».

Den vanskelige samtalen

Arbeidstilsynet oppgir at stress er blant de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. Samtidig er mange medarbeidere misfornøyde med hvordan arbeidsgiver håndterer stress. En hel del ledere kvier seg for å ta den nødvendige praten med medarbeideren sin om endringer i adferd, reduserte prestasjoner og problemstillinger som kan grense over i medarbeiderens privatliv. Og det er ikke slik at medarbeideren selv er fri for ansvar for egen trivsel. Det er likevel viktig å huske at det kan være enda vanskeligere for medarbeideren din å ta opp disse tingene med deg som leder. Å snakke om sitt eget stress er skambelagt. Det handler jo om at hun ikke helt mestrer situasjonen sin. Her kan du som leder gjøre en stor forskjell ved å komme tidlig på banen. Du kan diskutere med henne tegnene du har observert og finne ut hvordan dere sammen kan endre situasjonen. Slik kan dere unngå et potensielt langt og vondt sykefravær, og i værste fall at en god medarbeider slutte  jobben.

Kontakt Tone her

for mer informasjon om trivselsmåling og seminar

Tone Bjærum